اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 راشدمحصل  محمدحسن  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  mhrmohassel yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mhrashed/
 رجائی  نجمه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  nrajaie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nrajaie/
 رجب زاده مقدم  محمدرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  rezam um ac ir ; mrrm5 yahoo ca  http://www.um.ac.ir/~rezam/
 رحمانی  فریده  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  frahmani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~frahmani/
 رحمتی  میرعباس  دانشكده علوم   فيزيك  m rahmati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.rahmati/
 رحیمی  محمدفرهاد  دانشكده علوم   فيزيك  rahimif um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahimif/
 رحیمی زاده  محمد  دانشكده علوم   شيمي  rahimizh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rahimizh/
 رزاقی  سیدایرج  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى  مشترک - ادبیات  mosk_razzaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razaghi/
 رزقی  غلامرضا  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  reza_rezghi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezghi/
 رزم جو  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  razmjoo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmjoo/
 رزمی  سیدعلی اکبر  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  saarazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saarazmi/
 رستگار  ابوالقاسم  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  arastegar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arastegar/
 رضازاده باجگیران  اذردخت  دانشكده علوم   فيزيك  bajgiran ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bajgiran/
 رضیان  سیدحمیدرضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  hamid razian com  http://www.um.ac.ir/~razian/
 روحانی  حمید  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  hrouhai yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rouhani-h/
 رونقی  غلامحسین  دانشكده علوم   شيمي  ronaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ronaghi/