اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حائری زاده  سیدعلی  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  haeri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haeri/
 حائریان اردکانی  علی  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  ahaerian gmail com  http://www.um.ac.ir/~haerian/
 حاجبی  محمد  مهندسی   مهندسي مكانيك  hadjebi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hadjebi/
 حاجی زاده صفار  ابوالفضل  علوم ریاضی  ریاضی  ahsafar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahsafar/
 حاجی کاظمی  حسن  مهندسی   مهندسي عمران  hkazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hkazemi/
 حاصلی راد  پرویز  ادبیات و علوم انسانی  مشترک - ادبیات  haselirad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haselirad/
 حافظی مطلق  عبدالعلی  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  a hafezi  http://www.um.ac.ir/~a_hafezi/
 حبیبی نجفی  محمدباقر  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  habibi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~habibi/
 حدادخداپرست  محمدحسین  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  khodaparast um ac ir =dr m haddad gmail com  http://www.um.ac.ir/~khodaparast/
 حسن آبادی  حسین  مهندسی   مهندسي برق  hassana ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassana/
 حسن نیا  احمد  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  hassannia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassannia/
 حسین زاده باجگیران  محسن  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  mhbajgiran yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hosseinzadeh/
 حسینی  سیدمحمدباقر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  hosseinismb yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hossaini/
 حسینی  محمد  علوم   فيزيك  sma_hosseini yahoo com  http://www.um.ac.ir/~seyedhosseini/
 حسینی  زاهد  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  zahed ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zahed/
 حسینی مدرس  سیدحسین  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  h-modares ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-modares/
 حق نیا  غلامحسین  کشاورزی   خاكشناسي  ghaghnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaghnia/
 حیدری بیگوند  داریوش  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  bigvand ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bigvand/
 حیدریان شهری  محمدرضا  علوم   زمين شناسي  shahri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahri/