اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 جاویدی  حسن  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  javidi hassan gmail com  http://www.um.ac.ir/~javidi/
 جاویدی صباغیان  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  jsabaghian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jsabaghian/
 جباری آزاد  علی  دانشكده علوم   فيزيك  jabbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jabbari/
 جعفرپور  بهروز  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  Jafarpour226 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bjafarpour/
 جلیلی  مهدی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  jalili m12 gmail com  http://www.um.ac.ir/~jalili-m/
 جوادموسوی  سیدمحمد  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  javadmoosavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi/
 جوان  جعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  jafar javan yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jjavan/
 جوهرچی  محمدرضا  پژوهشكده علوم گياهي  پژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)  joharchi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~joharchi/
 جهانسوز  ایران  دانشكده علوم   شيمي  iran-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~iran-j/
 جهانگیری  نادر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  jahangiri um ab ir  http://www.um.ac.ir/~jahangiri/