اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ثقه الاسلامی  ناصر  مهندسی   مهندسي شيمي  slami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naser/