اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 تبرائی  محسن  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  tabaraee ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tabaraee/
 تجبر  ناصر  دانشكده علوم   فيزيك  tajabor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tajabor/
 ترحمی  سیدمصطفی  دانشكده علوم   زيست شناسي  mustafa_ta yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tarahomi/
 ترمه باف  محمد مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  termeh baf ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~termeh baf/
 تقوی  سیدعلیرضا  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  taghavi2020 DR gmail com  http://www.um.ac.ir/~s.taghavi/
 تقوی رضوی زاده  سیدهاشم  دانشكده علوم   فيزيك  taghavi-r ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavi-r/
 تنباکوچی  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  tanbakochi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tanbakochi/
 توتونیان مشهد  فائزه  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  toutouni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~toutouni/
 تولائی  زهرا  دانشكده علوم   شيمي  tavallaii ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavallaii/