اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 گچ پزان  مرتضی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  gachpazan math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gachpazan/
 گروسی  محمدرضا  دانشكده علوم   فيزيك  garousi ipm ir  http://www.um.ac.ir/~garoosi/
 گل کاریان  علی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  Golkarian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golkarian/
 گلدانی  مرتضی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  morteza_goldani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~goldani/
 گلزاریان  محمودرضا  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mahmood golzarian gmail com  http://www.um.ac.ir/~m.golzarian/
 گلیان  ابوالقاسم  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  golian-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golian-a/
 گنجعلی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  ganjeali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ganjeali/
 گوهری فخرآباد  مصطفی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  gohari f m gmail com  http://www.um.ac.ir/~gohari-fa/
 گیلانی  نجم الدین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  gilani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gilani/