اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 گچ پزان  مرتضی  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  gachpazan math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gachpazan/
 گروسی  محمدرضا  علوم   فيزيك  garousi ipm ir  http://www.um.ac.ir/~garoosi/
 گل کاریان  علی  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  Golkarian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golkarian/
 گلدانی  مرتضی  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  morteza_goldani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~goldani/
 گلزاریان  محمودرضا  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  mahmood golzarian gmail com  http://www.um.ac.ir/~m.golzarian/
 گلیان  ابوالقاسم  کشاورزی   علوم دامي  golian-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golian-a/
 گنجعلی  علی  علوم   زيست شناسي  ganjeali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ganjeali/
 گوهری فخرآباد  مصطفی  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  gohari f m gmail com  http://www.um.ac.ir/~gohari-fa/
 گیلانی  نجم الدین  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  gilani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gilani/