اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 47

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 کاردان  بهزاد  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  bkpsig gmail com  http://www.um.ac.ir/~kardan/
 کارشکی  حسین  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  kareshki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kareshki/
 کازرانی  حمیدرضا  دامپزشکی   علوم پايه  kazerani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazerani/
 کاشفی تربتی  مهرداد  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  m-kashefi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-kashefi/
 کاظمی  مهین دخت  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  md-kazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~md-kazemi/
 کاظمی  فاطمه  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  fatemeh kazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fatemeh.kazemi/
 کاظمی  مصطفی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  kazemi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazemi/
 کاظمی مهرجردی  حسین  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  h-kazemi  http://www.um.ac.ir/~h-kazemi/
 کافی  محمد  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  m kafi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.kafi/
 کامل میر مصطفائی  سیدعلیرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  mirmostafaee gmail com  http://www.um.ac.ir/~mirmostafaei/
 کامل نیا  حامد  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  kamelnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamelnia/
 کامیابی گل  رجبعلی  علوم ریاضی  ریاضی محض  kamyabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabi/
 کامیابی گل  عطیه  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  kamyabigol um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabigol/
 کامیابی گل  عطاءاله  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  kamyabig ualberta ca  http://www.um.ac.ir/~kamyabig/
 کاهانی  محسن  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  kahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kahani/
 کدخدایان  مهران  مهندسی   مهندسي مكانيك  kadkhoda um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kadkhoda/
 کرابی  سید محسن  مهندسی   مهندسي عمران  mohsen karrabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karrabi/
 کرباسی  علی رضا  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  karbasi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karbasi/
 کرم الدین  عباس  مهندسی   مهندسي عمران  akaramodin yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a-karam/
 کرمانشاهی  حسن  کشاورزی   علوم دامي  kermansh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kermansh/
 کرمانی  مهدی  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  m-kermani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-kermani/
 کرمی  مرتضی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  m karami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.karami/
 کریم پور  علی  مهندسی   مهندسي برق  karimpor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karimpor/
 کریم زاده  مصطفی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  karimzadehmostafa yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.karimzadeh/
 کریمی  عبدالقاسم  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  a-karimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-karimi/
 کریمی  آزاده  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  a_karimi81 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~az-karimi/
 کریمی  مهدی  مهندسی   مهندسي شيمي  mehdikarimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehdikarimi/
 کریمی برنگ  جواد  کشاورزی  گیاهپزشکی  jkb um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jkb/
 کریمی کارویه  علیرضا  کشاورزی   خاكشناسي  karimi-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karimi-a/
 کریمیان  زهرا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهان زینتی  zkarimian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zkarimian/