اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 چشمی  علی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  a cheshomi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.cheshomi/
 چنیانی  منیره  علوم   زيست شناسي  Cheniany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~cheniany/