اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 واحدیان مظلوم  عابدین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  vahedian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahedian/
 واعظی  جمیل  علوم   زيست شناسي  vaezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaezi/
 وحدتی خاکی  جلیل  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  vahdati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahdati/
 وحیدی نیا  محمد  علوم   زمين شناسي  vahidinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahidinia/
 ودیعی نوقابی  محمدحسین  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mhvadeei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhvadeei/
 وریدی  محمدجواد  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  mjvaridi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjvaridi/
 وریدی  مهدی  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  m varidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.varidi/
 وصال  سعیدرضا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی بقولات  vessal um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vessal/
 وطن دوست حقیقی مرند  محمدعلی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  ma vatandoost ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ma.vatandoost/
 وکیلی  محمد  علوم   شيمي  vakili-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili-m/
 وکیلی  هادی  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  vakili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili/
 وکیلی  سیدعلیرضا  کشاورزی   علوم دامي  savakili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~savakili/
 ولی زاده  رضا  کشاورزی   علوم دامي  rvalizadh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~valizadeh/