اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 هاشمی  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  smrhir gmail com  http://www.um.ac.ir/~hashemi/
 هاشمی تبار  غلامرضا  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  hashemit um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hashemit/
 هاشمی جواهری  علی اکبر  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hashemi07yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hashemi_j/
 هاشمی نیا  سیدمجید  کشاورزی  علوم مهندسی آب  s m hasheminia gmail com  http://www.um.ac.ir/~hasheminia/
 هراتی  احد  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  a harati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.harati/
 همام  سیدمسعود  علوم   زمين شناسي  homam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homam/
 همایونی فر  مسعود  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  homayounifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homayounifar/
 همتی گلیان  عبداله  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hemati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hemati/
 همدانی  امید  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  hamedani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamedani/
 هوشمند  محمود  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  m-hoshmand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-hoshmand/