اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 114

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ماجدی  سیدمحمدسعید  مهندسی   مهندسي برق  majedi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~majedi/
 مؤید  محمدهادی  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  mhmoayed um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhmoayed/
 مجتهدی  مهدی  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  mmojtahedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmojtahedi/
 مجدی  علی اکبر  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  majdi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~majdi/
 مجیدزاده هروی  رضا  کشاورزی   علوم دامي  rmajidzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rmajidzadeh/
 محب علیان  هادی  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  mohebalian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohebalian/
 محبوبی  اسداله  علوم   زمين شناسي  mahboubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahboubi/
 محبی  محبت  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  m-mohebbi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-mohebbi/
 محتشمی  وحید  مهندسی   مهندسي برق  v mohtashami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~v.mohtashami/
 محتشمی برزادران  غلامرضا  علوم ریاضی   آمار  grmohtashami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~grmohtashami/
 محسن زاده  محمد  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  mohsenza um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohsenzadeh/
 محسنی  سعید  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  s-mohseni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-mohseni/
 محسنی  بلاسم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  bl_mohseni yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mohseni/
 محسنی رودپشتی  ندا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  nedamohseni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nedamohseni/
 محمدپور  احمدعلی  دامپزشکی   علوم پايه  mohammadpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammadpoor/
 محمدزاده  حسین  علوم   زمين شناسي  mohammadzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammadzadeh/
 محمدزاده مقدم  ابوالفضل  مهندسی   مهندسي عمران  ab-moghadam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ab-moghadam/
 محمدنیا  احمدرضا  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  a_mohamadnia yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mohamadnia/
 محمدی  حسین  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  hoseinmohammadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmohamadi/
 محمدی  غلامرضا  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  gmohamad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gmohamad/
 محمدی  محمدرضا  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  mohammadi32 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mohammadi.mr/
 محمدی نژاد  مهدی  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  mmnezhad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmnezhad/
 محمودی قرائی  محمدحسین  علوم   زمين شناسي  mhmgharaie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhmgharaie/
 مخدومی  علی  علوم   زيست شناسي  a makhdomi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.makhdomi/
 مدرسی سریزدی  سید محسن  علوم   فيزيك  m modarresi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.modarresi/
 مرادی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mhd_moradi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhd_moradi/
 مرتضائی  سیدجواد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  gmortezaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~gmortezaie/
 مرتضوی  سیدمحمد  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  mortazavi-m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mortazavi-m/
 مرعشی  سیدحسن  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  marashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~marashi/
 مروارید  جعفر  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  jafar_morvarid yahoo com  http://www.um.ac.ir/~morvarid/