اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 33

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 فارسی  محمد  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  mohfarsi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~farsi/
 فارسیان  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  farsian_mr yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~farsian/
 فاطمی نژاد  سید احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  ahmad_fatemi2006 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a.fatemi/
 فتحی  مهرداد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  www mfathei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mfathei/
 فتحی هفشجانی  بهروز  دامپزشکی   علوم پايه  b-fathi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b-fathi/
 فتوت  امیر  کشاورزی   خاكشناسي  afotovat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afotovat/
 فتوحی رودمعجنی  محمود  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  fotoohirud gmail com  http://www.um.ac.ir/~fotoohirud/
 فخار نوغانی  وحیده  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  fakhar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakhar/
 فخلعی  محمدتقی  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  fakhlaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakhlaei/
 فراحی  محمدمهدی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  mfarahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhdfarahi/
 فراشی  آزیتا  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  farashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farashi/
 فرخنده زاده  محبوبه  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  farkhondehzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farkhondehzadeh/
 فرخی  مهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mahdifarrokhi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahdifarrokhi/
 فرزام  محمد  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  mjankju um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjankju/
 فرزانه  نیما  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  farzaneh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farzaneh/
 فرشیدی  محمدحسن  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  farshidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidi/
 فرشیدیان فر  انوشیروان  مهندسی   مهندسي مكانيك  farshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshid/
 فرهادیان  نفیسه  مهندسی   مهندسي شيمي  na farhadian gmail com  http://www.um.ac.ir/~n.farhadian/
 فرهنگ دوست  خلیل  مهندسی   مهندسي مكانيك  farhang um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farhang/
 فرهوش  رضا  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  rfarhoosh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rfarhoosh/
 فریدحسینی  علیرضا  کشاورزی  علوم مهندسی آب  farid-h ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farid-h/
 فریدونی  مسعود  علوم   زيست شناسي  fereidoni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fereidoni/
 فشندی  معصومه  علوم ریاضی   آمار  fashandi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fashandi/
 فضل ارثی  احسان  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  ehsan fazl gmail com  http://www.um.ac.ir/~fazlersi/
 فغفور مغربی  محمود  مهندسی   مهندسي عمران  magrebi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~maghrebi/
 فکرت  لیدا  کشاورزی  گیاهپزشکی  fekrat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fekrat/
 فکور  وحید  علوم ریاضی   آمار  fakoor math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakoor/
 فکور ثقیه  امیر محمد  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  amf ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~amf/
 فلاحی  محمدعلی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mfalahi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~falahi/
 فنائی شیخ الاسلامی  محمدعلی  مهندسی   مهندسي شيمي  fanaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fanaei/