اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 غضنفری  محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  m ghazanfari23 gmail com / mghazanfari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mghazanfari/
 غفاری  ابوالفضل  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ghaffari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaffari/
 غنائی چمن آباد  علی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  alighanaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghanaee/
 غیاثی شیرازی  سید کمال الدین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  k ghiasi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.ghiasi/