اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 غضنفری  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  m ghazanfari23 gmail com / mghazanfari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mghazanfari/
 غفاری  ابوالفضل  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  ghaffari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaffari/
 غفوری  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  ghafoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghafoori/
 غنائی چمن آباد  علی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  alighanaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghanaee/
 غیاثی شیرازی  سید کمال الدین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  k ghiasi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.ghiasi/