اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ضابط  احد  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  ahad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahad/
 ضمیری جعفریان  حسین  مهندسی   مهندسي برق  hzamiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hzamiri/
 ضیائی  سیدعلی  مهندسی   مهندسي عمران  seyedali1359 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~sa-ziaee/
 ضیائی  علی نقی  کشاورزی  علوم مهندسی آب  an_ziaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~an-ziaei/