اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 صابری  مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  msaberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~msaberi/
 صابری  حسین  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  saberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saberi/
 صابری فتحی  سید مجید  دانشكده علوم   فيزيك  saberifathi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saberifathi/
 صابری کاخکی  علیرضا  دانشكده علوم ورزشی  رفتار حرکتی  arsaberi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~askakhki/
 صاحبیان سقی  سمانه  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  s sahebian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.sahebian/
 صادق پور گیلده  بهرام  دانشكده علوم رياضي   آمار  sadeghpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghpour/
 صادقلو  طاهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  tsadeghloo yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tsadeghloo/
 صادقی  حسین  دانشكده علوم   زمين شناسي  sadeghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghi/
 صادقی نامقی  حسین  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  husseinsadeghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~sadeghin/
 صال مصلحیان  محمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  moslehian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moslehian/
 صالح نیا  نرگس  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  n salehnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.salehnia/
 صالحی  مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  mahdi_salehi54 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mehdi.salehi/
 صالحی فدردی  جواد  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  j s fadardi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi/
 صالحی نیا  مریم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  m salehinia  http://www.um.ac.ir/~m.salehinia/
 صباحی  احمد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  sabahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sabahi/
 صبوحی صابونی  محمود  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  msabuhi39 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~sabouhi/
 صحاف  سیدعلی  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  asahaf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asahaf/
 صداقت  یاسر  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  y_sedaghat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~y_sedaghat/
 صداقت  ناصر  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  sedaghat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sedaghat/
 صدرنیا  حسن  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  hassan sadrnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassan.sadrnia/
 صدوقی یزدی  هادی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  sadoghi  http://www.um.ac.ir/~h-sadoghi/
 صدیق اورعی  غلامرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  sedighouraee um ac ir, sedighouraee googlemail com  http://www.um.ac.ir/~sedoura/
 صدیقی  کلثوم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  seddighi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seddighi/
 صفائی  جواد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  safaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~safaie/
 صفری  امید  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  omidsafari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~omidsafari/
 صنعت جو  اعظم  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  sanatjoo gmail com  http://www.um.ac.ir/~sanatjoo-a/