اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 31

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 شاد  روزبه  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  r shad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.shad/
 شادمان  علیرضا  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  a shadman um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.shadman/
 شاه نوشی فروشانی  ناصر  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  naser shahnoushi gmail com  http://www.um.ac.ir/~shahnoushi/
 شاهسوند  اکبر  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  shahsavand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahsavand/
 شاهسونی  داور  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  shahsavani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~davar/
 شایان  حمید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  shayan34 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shayan34/
 شریعتمدار  هاشم  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  shariatmadar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariatmadar/
 شریعتی  محمد مهدی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  shariati52 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mm.shariati/
 شریعتی  فهیمه  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  shariati-f um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati-f/
 شریعتی  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mshariati44 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mshariati44/
 شریف مقدم  میرزامحمدرضا  دانشكده علوم   زيست شناسي  sharif ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif/
 شریفان  حسین  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  h_sharifan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h_sharifan/
 شریفی  سهیل  دانشكده علوم   فيزيك  ssharifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ssharifi/
 شریفی  کامران  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  shariffp um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariffp/
 شریفی  شهلا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  shahlasharifi hotmail com  http://www.um.ac.ir/~sh-sharifi/
 شعبانی ورکی  بختیار  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  bshabani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bshabani/
 شفیعی سردشت  جعفر  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  j shafiee gmail com  http://www.um.ac.ir/~jshafiee/
 شکوه سلجوقی  امیر  دانشكده علوم   شيمي  saljooghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saljooghi/
 شکوه صارمی  مهرداد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  m_saremi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_saremi/
 شکوهی فر  فرهاد  پژوهشكده علوم گياهي  پژوهشی بقولات  shokouhifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhifar/
 شکوهیان  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  mshokouhian222 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mshokouhian/
 شور  محمود  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  shoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shoor/
 شوشتری  احمد  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  ashoosht um AC ir  http://www.um.ac.ir/~ashoosht/
 شهابیان مقدم  فرزاد  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  shahabf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahabf/
 شهریاری احمدی  فرج اله  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  fshahria yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shahriari/
 شهریاری احمدی  حسام الدین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  h shahriari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.shahriari/
 شهنواز  بهار  دانشكده علوم   زيست شناسي  shahnavaz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahnavaz/
 شهیدی  فخری  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  fshahidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fshahidi/
 شیبانیان  مریم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  sheibanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sheibanian/
 شیرازی  علی  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  a-shirazi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-shirazi/