اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 31

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 شاد  روزبه  مهندسی   مهندسي عمران  r shad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.shad/
 شادمان  علیرضا  مهندسی  مهندسی صنایع  a shadman um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.shadman/
 شاه نوشی فروشانی  ناصر  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dourandish um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahnoushi/
 شاهسوند  اکبر  مهندسی   مهندسي شيمي  shahsavand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahsavand/
 شاهسونی  داور  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  shahsavani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~davar/
 شایان  حمید  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  shayan34 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shayan34/
 شریعتمدار  هاشم  مهندسی   مهندسي عمران  shariatmadar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariatmadar/
 شریعتی  محمود  مهندسی   مهندسي مكانيك  mshariati44 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mshariati44/
 شریعتی  محمد مهدی  کشاورزی   علوم دامي  shariati52 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mm.shariati/
 شریعتی  فهیمه  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  shariati-f um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariati-f/
 شریف مقدم  میرزامحمدرضا  علوم   زيست شناسي  sharif ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif/
 شریفان  حسین  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  h_sharifan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h_sharifan/
 شریفی  شهلا  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  shahlasharifi hotmail com  http://www.um.ac.ir/~sh-sharifi/
 شریفی  سهیل  علوم   فيزيك  ssharifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ssharifi/
 شریفی  کامران  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  shariffp um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shariffp/
 شعبانی ورکی  بختیار  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  bshabani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bshabani/
 شفیعی سردشت  جعفر  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  j shafiee gmail com  http://www.um.ac.ir/~jshafiee/
 شکوه سلجوقی  امیر  علوم   شيمي  saljooghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saljooghi/
 شکوه صارمی  مهرداد  مهندسی   مهندسي برق  m_saremi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_saremi/
 شکوهی فر  فرهاد  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی بقولات  shokouhifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhifar/
 شکوهیان  محمد  مهندسی   مهندسي عمران  mshokouhian222 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mshokouhian/
 شور  محمود  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  shoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shoor/
 شوشتری  احمد  مهندسی   مهندسي عمران  ashoosht um AC ir  http://www.um.ac.ir/~ashoosht/
 شهابیان مقدم  فرزاد  مهندسی   مهندسي عمران  shahabf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahabf/
 شهریاری احمدی  حسام الدین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  h shahriari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.shahriari/
 شهریاری احمدی  فرج اله  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  fshahria yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shahriari/
 شهنواز  بهار  علوم   زيست شناسي  shahnavaz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahnavaz/
 شهیدی  فخری  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  fshahidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fshahidi/
 شیبانیان  مریم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  sheibanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sheibanian/
 شیرازی  علی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a-shirazi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-shirazi/