اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 40

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ساده  جواد  مهندسی   مهندسي برق  sadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeh/
 ساعی  محمدجواد  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mj-saei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mj-saei/
 ساکت  سلمان  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  saket_salman yahoo com  http://www.um.ac.ir/~saket/
 سالاری  مجید  مهندسی  مهندسی صنایع  salarimajid yahoo com  http://www.um.ac.ir/~msalari/
 سالاری  امیر  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  aaasalari gmail com  http://www.um.ac.ir/~a-salari/
 سپاهی یونسی  جواد  مهندسی   مهندسي مكانيك  jsepahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jsepahi/
 سپهر  عادل  منابع طبیعی و محیط زیست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  adelsepehr um ac ir  http://www.um.ac.ir/~adelsepehr/
 سپهری شاملو  زهره  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  z s shamloo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z.s.shamloo/
 سجادی  سیدعبدالکریم  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  sajjadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sajjadi/
 سجاسی قیداری  حمداله  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  ssojasi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ssojasi/
 سخاوتی  محمدهادی  کشاورزی   علوم دامي  sekhavati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sekhavati/
 سرافرازی  عباس  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  absarafrazi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ab.sarafrazi/
 سرچاهی  علی اصغر  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  sarchahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarchahi/
 سرخیل  مهرداد  منابع طبیعی و محیط زیست  شیلات  sarkheil ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarkheil/
 سرداری  کامران  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  sardari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sardari/
 سرگلزائی  جواد  مهندسی   مهندسي شيمي  sargolzaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j-sargol/
 سرمد  مجید  علوم ریاضی   آمار  sarmad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sarmad/
 سعادتمند طرزجان  مهدی  مهندسی   مهندسي برق  saadatmand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saadatmand/
 سعیدی رضوانی  محمود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  saeedy um,ac,ir  http://www.um.ac.ir/~saeedy/
 سلاح ورزی  یحیی  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  selahvarzi gmail com  http://www.um.ac.ir/~selahvarzi/
 سلجوقی  احسان  مهندسی   مهندسي شيمي  saljoughi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saljoughi/
 سلطانی  عباسعلی  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  asoltani40 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~soltani/
 سلطانی کوهبنانی  سکینه  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  s soltani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.soltani/
 سلیمانی  امید  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  soleimani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~soleimani/
 سلیمی  علیرضا  علوم   شيمي  salimi-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~salimi-a/
 سلیمی فر  مصطفی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mostafa um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mostafa/
 سمیعی  لیلا  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهان زینتی  leilisamie gmail com  http://www.um.ac.ir/~samiei/
 سوادی  عبدالرضا  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  savadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~savadi/
 سهرابی  مهدی  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  sohrabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sohrabi/
 سهیلی  علیرضا  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  soheili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~soheili/