اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 42

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حائری  محمدحسن  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  haeri-m  ferdowsi  um  ac  ir  http://www.um.ac.ir/~haeri-m/
 حاج محمدنیا قالی باف  کمال  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  kamalhm2000 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hajmohamadnia/
 حافظی مقدس  ناصر  علوم   زمين شناسي  nhafezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nhafezi/
 حامدموسویان  محمدتقی  مهندسی   مهندسي شيمي  hmosavian gmail com  http://www.um.ac.ir/~mosavian/
 حبیبی راد  آرزو  علوم ریاضی   آمار  ahabibi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahabibi/
 حجازیان  شیرین  علوم ریاضی  ریاضی محض  hejazian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hejazian/
 حداد  فرهنگ  علوم   زيست شناسي  haddad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haddad/
 حداد مشهد ریزه  علی اکبر  علوم   زيست شناسي  a haddad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.haddad/
 حدادسبزوار  محسن  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  haddadm um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haddadm/
 حدادیان  علیرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a hadadian gmail com  http://www.um.ac.ir/~hadadian/
 حسن آبادی  احمد  کشاورزی   علوم دامي  hassanabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassanabadi/
 حسن زاده  مهدی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  hasanzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hasanzadeh/
 حسنی  بهروز  مهندسی   مهندسي مكانيك  b_hassani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b_hassani/
 حسنی درمیان  غلامرضا  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  gh-hassani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gh-hassani/
 حسین دخت  محمدرضا  علوم   شيمي  housain um ac ir  http://www.um.ac.ir/~housain/
 حسین زاده  سیدرضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  srhosseinzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~srhosszadeh/
 حسین زاده بحرینی  محمدحسین  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  bahreini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.bahreini/
 حسین قلی زاده  رضوان  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  rhgholizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezvan/
 حسینی  سیدمحمود  مهندسی   مهندسي عمران  Shossein um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shossein/
 حسینی  سیدکیوان  علوم   فيزيك  k-hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-hosseini/
 حسینی  سیدمحمود  مهندسی  مهندسی صنایع  sm_hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sm_hosseini/
 حسینی  اکرم  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  معماري  akram hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ak_ho_56/
 حسینی  سید ابراهیم  مهندسی   مهندسي برق  e_hosseini_98 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ehosseini/
 حسینی  سیدحسین  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  shosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shosseini/
 حسینی  وحید  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  v hosseini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~v.hosseini/
 حسینی  مجتبی  کشاورزی  گیاهپزشکی  m hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.hosseini/
 حسینی  سیدمرتضی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  shahrudi ferdowsium ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahrudi/
 حسینی ثانی  سیدکمال  مهندسی   مهندسي برق  k hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.hosseini/
 حسینی سنو  سیدامین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hosseini/
 حسینی شریف  سیدعلی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  pooyandish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hsharif/