اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ثنائی  حمیدرضا  الهیات و معارف اسلامی   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hamid_sanaei60 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hr.sanaei/
 ثنائی نژاد  سیدحسین  کشاورزی  علوم مهندسی آب  sanaein gmail com  http://www.um.ac.ir/~sanaei/