اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 باباخانی  ابوالفضل  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  babakhani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~babakhani/
 باغگلی  حسین  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  baghgoli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baghgoli/
 باغیشنی  حسن  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  baghishani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baghishani/
 باقرپور ولاشانی  محمدعلی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  Bagherpour gmail com  http://www.um.ac.ir/~bagherpour/
 باقری  عبدالرضا  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  abagheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abagheri/
 باقری  نادر  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  nbagheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nbagheri/
 بامشکی  سمیرا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  sbameshki yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bameshki/
 بانژاد  حسین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  banejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~banejad/
 بحرینی  معصومه  دانشكده علوم   زيست شناسي  mbahreini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbahreini/
 براتپورباجگیران  سیمیندخت  دانشكده علوم رياضي   آمار  baratpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baratpour/
 برادران رحیمی  اصغر  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  rahimiab um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahimiab/
 برجی  حسن  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  hborji um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hborji/
 بقائی راوری  ساره  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  s baghaee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.baghaee/
 بلوری بزاز  جعفر  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  bolouri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bolouri/
 بمبئی چی  شهناز  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  bambeichi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bambeichi/
 بنایان اول  محمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  banayan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~banayan/
 بنی ادم  مجید  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  baniadam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~baniadam/
 بنی هاشمی چهارم  سیدیاسر  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  yaserbanihashem gmail com  http://www.um.ac.ir/~y.banihashemi/
 بوزرجمهری  خدیجه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  azar1334 gmail com  http://www.um.ac.ir/~azar/
 بهدانی  محمد  دانشكده علوم   فيزيك  mbehdani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbehdani/
 بهرامی  احمدرضا  دانشكده علوم   زيست شناسي  ar-bahrami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ar-bahrami/
 بهزادی  حسن  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  hassanbehzadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~hasanbehzadi/
 بهکمال  بهشید  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  behkamal um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behkamal/
 بهنام رسولی  فاطمه  دانشكده علوم   زيست شناسي  behnam3260 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behnam3260/
 بهنام رسولی  مرتضی  دانشكده علوم   زيست شناسي  behnam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~behnam/
 بهنامه  مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  mehdi_behname yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.behname/
 بیاتی  محمدرضا  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  bayati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayati/
 بیدختی  بهروز  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  beidokhti um ac ir  http://www.um.ac.ir/~beidokhti/
 بیژه  ناهید  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  bijeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bijeh/
 بیگدلی  ایمان الله  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  ibigdeli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ibigdeli/