اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 77

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ابراهیم زاده ابکوه  الهه  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  eebrahimzade ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eebrahimzade/
 ابراهیمی  سیدهادی  کشاورزی   علوم دامي  shebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shebrahimi/
 ابراهیمی سالاری  تقی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  ebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ebrahimi/
 ابراهیمی عطری  احمد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  atri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~atri/
 ابراهیمی مقدم  عباس  مهندسی   مهندسي برق  a ebrahimi m gmail com  http://www.um.ac.ir/~a.ebrahimi/
 ابراهیمی نیک  محمدعلی  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  ebrahimi nik gmail com  http://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik/
 ابراهیمی وشکی  حمیدرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  vishki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vishki/
 ابریشم چی  پروانه  علوم   زيست شناسي  abrisham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abrisham/
 ابریشمی  سعید  مهندسی   مهندسي عمران  saeedabrishami yahoo com  http://www.um.ac.ir/~s.abrishami/
 ابریشمی  سعید  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  s-abrishami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-abrishami/
 ابوالبشری  محمد حسین  مهندسی   مهندسي مكانيك  abolbash um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abolbash/
 ابوالحسنی  لیلی  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  l abolhasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~l.abolhasani/
 ابوالفضلی اصفهانی  جواد  مهندسی   مهندسي مكانيك  abolfazl  http://www.um.ac.ir/~abolfazl/
 ابوترابی زارچی  حسین  مهندسی   مهندسي برق  abootorabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abootorabi/
 اجتهادی  حمید  علوم   زيست شناسي  hejtehadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hejtehadi/
 اجزاء شکوهی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  shokouhim ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhim/
 احمدپور  اکبر  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  a-ahmadpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-ahmadpour/
 احمدپور  علی  مهندسی   مهندسي شيمي  ahmadpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadpour/
 احمدزاده  محمد حسین  علوم   شيمي  h ahmadzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ahmadzadeh/
 احمدنیای مطلق  حمیدرضا  منابع طبیعی و محیط زیست  شیلات  Ahmadnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadniae/
 احمدی  جعفر  علوم ریاضی   آمار  ahmadi-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahmadi-j/
 احمدی شادمهری  محمدطاهر  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mmm1326 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shadmhri/
 اختر شناس  سیدجواد  علوم   فيزيك  akhtarshenas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akhtarshenas/
 اخترپور  علی  مهندسی   مهندسي عمران  akhtarpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akhtarpour/
 اختیاری  زهرا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  ekhtiari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhtiari/
 اخلاقی امیری  حسینعلی  مهندسی   مهندسي شيمي  hossein akhlaghi gmail com  http://www.um.ac.ir/~ha.akhlaghi/
 اخلاقی نیا  بتول  علوم   شيمي  akhlaghinia  http://www.um.ac.ir/~akhlaghinia/
 اخوان مهدوی  محمود  مهندسی   مهندسي شيمي  mahdavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahdavi/
 ارسطوپور  شعله  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  arastoopoor gmail com  http://www.um.ac.ir/~arastoopoor/
 ارشدی  وحید  پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی  اقتصاد اسلامی  v arshadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~v.arshadi/