اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آباد  مرضیه  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  mabad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mabad/
 آذری  محمود  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  m azari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.azari/
 آذری ازغندی  جمشید  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  azghandi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azghandi/
 آروئی  حسین  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  aroiee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aroiee/
 آزاد  شیرزاد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  azad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~azad/
 آزاد  علیرضا  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  azad amoli gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaazad/
 آستارائی  علیرضا  کشاورزی   خاكشناسي  astaraei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~astaraei/
 آسوده  احمد  علوم   شيمي  asoodeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asoodeh/
 آفتابی ثانی  احمد  مهندسی   مهندسي عمران  aftabi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aftabi/
 آق خانی  محمدحسین  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  aghkhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~aghkhani/
 آقامحمدیان شعرباف  حمیدرضا  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  aghamohammadian un ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghamohammadian/
 آهسته  سیدمحمدجواد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات روسي  mjaheste mail ru  http://www.um.ac.ir/~ahesteh/
 آهنچیان  محمدرضا  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ahanchi8 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahanchi8/
 آیانی  محمدباقر  مهندسی   مهندسي مكانيك  mbayani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbayani/
 ابراهیم زاده ابکوه  الهه  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  eebrahimzade ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eebrahimzade/
 ابراهیمی  سیدهادی  کشاورزی   علوم دامي  shebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shebrahimi/
 ابراهیمی سالاری  تقی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  ebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ebrahimi/
 ابراهیمی عطری  احمد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  atri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~atri/
 ابراهیمی مقدم  عباس  مهندسی   مهندسي برق  a ebrahimi m gmail com  http://www.um.ac.ir/~a.ebrahimi/
 ابراهیمی نیک  محمدعلی  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  ebrahimi nik gmail com  http://www.um.ac.ir/~ebrahimi-nik/
 ابراهیمی وشکی  حمیدرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  vishki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vishki/
 ابریشم چی  پروانه  علوم   زيست شناسي  abrisham um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abrisham/
 ابریشمی  سعید  مهندسی   مهندسي عمران  saeedabrishami yahoo com  http://www.um.ac.ir/~s.abrishami/
 ابریشمی  سعید  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  s-abrishami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-abrishami/
 ابوالبشری  محمد حسین  مهندسی   مهندسي مكانيك  abolbash um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abolbash/
 ابوالحسنی  لیلی  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  l abolhasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~l.abolhasani/
 ابوالفضلی اصفهانی  جواد  مهندسی   مهندسي مكانيك  abolfazl  http://www.um.ac.ir/~abolfazl/
 ابوترابی زارچی  حسین  مهندسی   مهندسي برق  abootorabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abootorabi/
 اجتهادی  حمید  علوم   زيست شناسي  hejtehadi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hejtehadi/
 اجزاء شکوهی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  shokouhim ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shokouhim/