ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

internet

کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و شهر هوشمند درتاریخ 4 و 5 مهر ماه 1397 در  دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس:

http://sciot2018.um.ac.ir

مراجعه شود.

آخرین اخبار