ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

PoosterM970611 

اهمیت توسعه روابط بین الملل همچنین جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه برتر کشور موجب شد تا در سومین مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب به میزبانی کشور تونس، جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان میزبان چهارمین مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب انتخاب شود.

این مجمع از روسای دانشگاه هایی معتبر کشورهای عربی از جمله، لبنان، تونس، الجزایر، عراق، سوریه، قطر، کویت، عمان و روسای دانشگاه های داخل ایران از جمله، دانشگاه فردوسی مشهد، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شهید چمران اهواز، امام خمینی و چندین پژوهشگاه علوم انسانی و اسلامی تشکیل شده است.

در این همایش مقاله های پژوهشگران به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی مورد پذیرش قرار می گیرد و طی روزهای 27 و 28 آبان ماه  1397  برگزار خواهد شد.

محورهای همایش عبارتند از:

الف: پیشینه شناسی

بررسی پیشینه همکاری های علمی ایران و جهان عرب

جایگاه آموزه های دینی در گسترش دانش در جهان عرب

ب: رویکردها و کارکردها

کارکردهای دانش برای همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها

جایگاه دانشگاه ها در پیشرفت حوزه های گوناگون در کشورهای جهان اسلام

سیاست گذاری های مطلوب برای تعمیق جایگاه دانشگاه های در آینده جهان اسلام

شبکه سازی دانش میان دانشگاه های ایران و جهان عرب

گسترش روابط علمی – بین المللی و نقش آن در تولید دانش در جهان اسلام

نقش نشریات علمی در گسترش دانش در جهان اسلام

ارتقاء جایگاه دانشگاه های ایران و جهان عرب در رتبه بندی های بین المللی

ج: فرصت ها و چالش ها

چالش ها و فرصت های دانشگاه های ایران و جهان عرب برای گسترش دانش

عوامل عقب ماندگی و یا دلایل پیشرفت های علمی جهان اسلام در برخی حوزه ها

نشانی ایمیل مجمع: clpa@um.ac.ir

دبیرخانه: ساختمان شماره یک مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تلفن دبیرخانه: 05138804355

نشانی تارنمای مجمع: clpa.um.ac.ir

.

.

.

 

آخرین اخبار