ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

food98

همایش امنیت غذایی و رونق تولید باهدف ایجاد همگرایی در جامعه دانشگاهی و اجرایی برای طراحی سیاست‌های مناسب رونق تولید و امنیت غذایی بیان چالش‌های اصلی در حوزه امنیت غذایی و رونق تولید در تاریخ 27 آذرماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

محورهای همایش:

الگوی کشت، رونق تولید و امنیت غذایی

کارآفرینی و اشتغال پایدار، رونق تولید و امنیت غذایی

بهره‌وری، رونق تولید و امنیت غذایی

صنایع تبدیلی، رونق تولید و امنیت غذایی

منابع طبیعی، رونق تولید و امنیت غذایی

تجارت و بازاریابی محصولات کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی

مدیریت ریسک، رونق تولید و امنیت غذایی

سرمایه‌گذاری و اعتبارات، رونق تولید و امنیت غذایی

آموزش کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی

توسعه روستایی، رونق تولید و امنیت غذایی

زنجیره عرضه، رونق تولید و امنیت غذایی

آخرین‌مهلت ارسال مقالات:

20 آبان 1398

دبیرخانه همایش: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی

تلفن: 051 – 38804600

نمابر: 051 – 38807146

 

 

 

آخرین اخبار