ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸

startap988

رویداد کارآفرینی تحت عنوان استارتاپ ویکند آب در تاریخ 25 الی 28 آبان 1398 پذیرای تمامی علاقه مندانی است که ایده ای در زمینه مشکلات حوزه آب و تمام موضوعات وابسته (مدیریت، صنعت، و کشاورزی) دارند.

این رویداد در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

جوایز رویداد استارتاپ ویکند آب

1 - جوایز ویژه

جایزه تیم/ایده اول: پنجاه میلیون ریال

جایزه تیم/ایده دوم:  سی میلیون ریال

جایزه تیم/ایده سوم: بیست میلیون ریال

2- حمایت تخصصی و اجرایی

3- گواهینامه معتبر

4- حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

5- وام های خود اشتغالی

6- آموزش

 

آدرس سایت :

http://cnf.hsu.ac.ir/water

پست الکترونیکی

startup.hakim@yahoo.com

تلفن دبیرخانه : ۴۴۰۱۳۲۰۰-۰۵۱

 

آخرین اخبار