ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

amaliyat.um

گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی این گروه  دومین دوره‌ی مسابقه ملی مدیریت عملیات را برگزار می کند

این مسابقه به صورت غیر حضوری برگزار می شود و دانشجویان سراسر کشور در هر کجا باشند میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.

لینک ثبت‌نام:

evand.com/events/omcompetition2019

سایت مسابقه جهت کسب اطلاعات بیشتر:

Om.um.ac.ir

 

 

آخرین اخبار