ارسال شده در تاریخ : شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

sokhanraniadabiyat

سخنرانی علمی  با عنوان : هرات و نقشه خراسان در قرون 15 تا 19 میلادی

سخنران: پروفسور کریستین نوله کریمی

سه‌شنبه 27 فروردین ماه 1398 ساعت 10 صبح

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار