ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

photonamaee

اولین دوره از سری مسابقات پژوهش نمایی، در تاریخ 5 اسفند ماه 97، مصادف با روز مهندس با مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این رویداد با اهداف زیر طراحی شده است:

  1. آشنایی اساتید و دانشجویان گروههای مختلف دانشکده با حوزه های کاری و پژوهشی یکدیگر جهت شکل گیری کارهای تیمی و بین رشته ای؛
  2. آشنایی صنعت با حوزه های کاری و پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشکدۀ مهندسی و بالعکس؛
  3. بهبود کیفیت و کاربردی تر شدن موضوعات پژوهشهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا؛
  4. ارتقاء مهارت دانشجویان در انتقال ایده های خود به مشتریان.

آخرین اخبار