ارسال شده در تاریخ :

CLIENT II Call - German BMBF, 31st May 2019

 

The German Federal Ministry of Education and Research has announced a call, entitled CLIENT II on International Partnerships for Sustainable Innovations programme. This call intends to support international partnerships in the areas of climate change, environment and energy.

 

 دعوت به همکاری در پروژه تحقیقاتی بین المللی و مشارکت در طرح نوآوری پایدار از سوی وزارت علوم کشور آلمان اعلام شد. پزوهشگران ایرانی  می تواند  در زمینه انرژ های پایدار و  خطرات طبیعی  درخواست مشارکت خود را حداکثر تا  تاریخ  31 ماه می    2019   ارسال نمایند.

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.