ارسال شده در تاریخ :

darya2

اهمیت راهبری دریا و نقش آن در زندگی مردم دنیا امری غیرقابل انکار است. ورود به حوزه دریایی میسر نخواهد شد مگر از طریق ساخت و تولید شناور و سامانه های مرتبط با آن. یکی از مهمترین و استراتژیک ترین سامانه شناوری، پیشرانه آن است. توسعه این امر در گرو تحقیق و توسعه و به اشتراک گذاشتن دانش محققان و پژوهشگران این عرصه می باشد. از این رو سازمان صنایع دریایی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و مجامع علمی کشور اقدام به برپایی دومین همایش پیشرانه های دریایی نموده است.

دراین همایش علاوه بر مباحث علمی و مقالات، برگزاری اولین استارت آپ تخصصی و جشنواره پایان نامه های برتر نیز پیش بینی شده است. از تمامی علاقه­ مندان، دست اندرکاران، محققین، پژوهشگران، اندیشمندان و صاحبان صنایع در حوزه پیشرانه های دریایی دعوت می گردد تا با مشارکت خود به این رویداد علمی شکوه بیشتری بخشند. 

سایت همایش :

http://www.mpropulsionc.ir