نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی برگزار می شود ...
سه‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴

نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی برگزار می شود ...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آذر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می ...