تجمع اعتراض آمیز به فاجعه منا در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. ...
پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴

تجمع اعتراض آمیز به فاجعه منا در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. ...

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اعضای هیات علمی ، كاركنان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در واكنش به حادثه دردناك منا و عدم پاسخگو بودن آل سعود ، با تجمع در مسجد حضرت زهرا(س) پردیس دانشگاه شعار «مرگ بر آل سعود» و «مرگ بر آمریكا» را ...