حضور پر شور دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در راهپیمایی روز جهانی قدس ...
جمعه ۱۱ تير ۱۳۹۵

حضور پر شور دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در راهپیمایی روز جهانی قدس ...

دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در آخرین جمعه ماه مبارك رمضان همگام با سایر اقشار مردم شریف وهمیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس حضور پررنگی را به نمایش ...